Casa Chaos
 

Alojamiento y casa rural en Paderne, O Courel

 


Principal
La Casa Rural
O Courel

 

 Casa Chaos Casa Rural
Paderne
O Courel
Galicia
España

 
Tel: 00 + 34 982 09 07 01
Movil: 622 639 499

 

 

 

Bienvenido/Welcome a Casa Chaos

Turismo Rural en El Corazon de O Courel

Farmhouse Accommodation in the heart of the mountains


 

 

 

 

 

Para ver fotos de nuestra casa rural clic aqui

Para ver una mapa de nuestra lugar y para hacer contacto clic aqui

Para ver alguna mas sobre O Courel, Galicia clic aqui

Si tienes algun pregunta por favor contacto con nosotros

La Tarifa es 40 euros/noche por habitacion

English

 

 

 

 

 

Welcome to Casa Chaos in the heart of the mountains of O Caurel in Galicia, Spain

For photos of our rural accomodation click here

For a map of where we are and contact details click here

For some background information on O Courel and its beautiful location click here

The price is 40 euros/night per room (single or double)

We hope to give you a warm Spanish welcome on your arrival. Hasta luego...

 

 

Gallego: A Serra do Courel, que ocupa parte das provincias galegas de Lugo e Ourense, atravesada polo río Lor, é unha paraxe natural de incalculable beleza, que plasmou como ninguén nos seus poemas Uxío Novoneyra. Os seus cumes máis altos son Formigueiros, Montouto e Pía Paxaro, montañas moi apropiadas para realizar rutas de sendeirismo e gozar da natureza no seu estado máis agreste e vivo.

A capa vexetal do lugar, moi abundante e rica, aparece cuberta de uces e carballos, e nas zonas altas, podemos ver os bosques de aciñeiras, agranas e cerelos. Os vales están rodeados de montes de castaños. A aldeas da serra, localidades pequenas con casas de lousa, que nalgunhas ocasións comparten os pórticos, están cheas de encanto. Nesta serra aínda se poden visitar varias pallozas.

En O Courel destacan tamén devesas como a de A Rogueira, unha reserva botánica das máis fermosas e ricas de Galicia.

É obrigado facer referencia á importancia do castaño cando falamos desta paraxe natural. O seu froito foi durante moito tempo a base fundamental da alimentación dos habitantes desta zona. Era un ingrediente importante de moitas comidas como por exemplo o caldo de castañas como almorzo, castañas con touciño ou leite con castañas. Pero non só se utilizaba o froito senón toda a árbore: as follas para tapar o chan das cortes dos animais, a madeira e a flor para a producción de mel.

 

 

Castellano: La Sierra do Courel, que ocupa parte de las provincias gallegas de Lugo y Ourense, atravesada por el río Lor, es un paraje natural de incalculable belleza, que plasmó como nadie en sus poemas Uxío Novoneyra. Sus cumbres más altas son Formigueiros, Montouto y Pía Paxaro, montañas muy apropiadas para realizar rutas de senderismo y disfrutar de la naturaleza en su estado más agreste y vivo.

La capa vegetal del lugar, muy abundante y rica, aparece cubierta de uces y robles, y en las zonas altas, podemos ver los bosques de encinas, "agranas" y "cerelos". Sus valles están rodeados de montes de castaños. Las aldeas de la sierra, localidades pequeñas con casas de pizarra, que en algunas ocasiones comparten sus pórticos, están llenas de encanto. En esta cordillera aún se pueden visitar varias pallozas.

En O Courel destacan también devesas como la de A Rogueira, una reserva botánica de las más bellas y ricas de Galicia.

Es obligado hacer referencia a la importancia del castaño cuando hablamos de este paraje natural. Su fruto ha sido durante mucho tiempo la base fundamental de la alimentación de los habitantes de esta zona. Era un ingrediente importante de muchas comidas como por ejemplo el caldo de castañas como desayuno, castañas con tocino o leche con castañas. Pero no sólo se utilizaba el fruto sino todo el árbol: las hojas para tapar el suelo de los establos de los animales, la madera y la flor para la producción de miel.

 

 

English: The Sierra do Courel, which covers part of the Galician provinces of Lugo and Ourense, crossed by the River Lor, is a natural paradise of tremendous beauty, which Uxío Novoneyra incomparably captured in his poems. Its highest peaks are Formigueiros, Montouto and Pía Paxaro, which are very appropriate for trekking and to enjoy nature in its wildest, most vivid form.

The very abundant, rich plant cover of this area is full of heath and oaks and, in the highest areas, we can see the ilex, "agranas" (kermes oak) and "cerelos" forests. Its valleys are surrounded with chestnut hills. The mountain villages, small communities with slate houses, which sometimes share their porticoes, are full of charm. Several pallozas (traditional huts) can still be visited in this mountain range.

In O Courel several devesas (autochthonous forests), such as A Rogueira, are also worthy of mention. This is one of the richest, most beautiful, botanical reserves in Galicia.

We must not forget the importance of the chestnut tree of this natural site. Its fruit has been the basic element in the diet of this area's inhabitants for a long time. It was an important ingredient of many dishes such as chestnut broth for breakfast, chestnuts with bacon or milk with chestnuts. However, not just the fruit but the whole tree was used: the leaves to cover the floor of the animals' stables, the wood and the flowers to produce honey.

 

Links with information on O Courel 

www.serradocourel.es/ 

www.turgalicia.es 

www.spain.info

http://webcaurel.fegamp.es/ 

 

 

Casa Chaos Casa Rural, Todos los derechos reservados 2004 © España.